Измерване на обиколката на талията

Индивидите с мерки над граничните точки на обиколката на талията са изложени на повишен риск от развитие на хронично заболяване.

Защо се измерва обиколката на талията? (Health Canada 2003; Lay et al. 2007)

Обиколката на талията, заедно с ИТМ, се използва за:

 • скрининг за нивото и степента на затлъстяване при индивиди с наднормено тегло и затлъстяване и за проследяване на наднорменото тегло и затлъстяването във времето
 • помагат да се определи цялостният здравен риск на индивида и специфичният риск за сърдечно-съдови заболявания и диабет.

Кога трябва да се измери обиколката на талията? (Health Canada 2004; Lau et al. 2007)

Ако ИТМ на индивида е >25 и ≤35 kg/m2, обиколката на талията трябва да се измери като част от оценката и по време на лечението за отслабване, за да се наблюдава напредъкът. При лица с ИТМ над 35, измерването на обиколката на талията не предоставя никаква допълнителна информация относно риска за здравето. Обиколката на талията и ИТМ също трябва да се проследяват на всеки една до две години при поддържане на теглото.

Кой е най-добрият начин за измерване на обиколката на талията? (WHO 2008)

Използвайте гъвкава ролетка, която не се разтяга лесно.

Помолете лицето да:

 • свали дрехите си, но ако не е възможно, да свали обемистите дрехи и да застане със събрани крака, като ръцете му висят в отпусната позиция отстрани на тялото.
 • Вдиша и издиша

Застанете до индивида, намерете средната точка между горната част на илиачния гребен и долната част на последното осезаемо ребро – измерването трябва да се направи в тази точка. Помолете човека да постави рулетката плътно, но не плътно около кръста (в точката, определена по-горе), като се увери, че е хоризонтална спрямо пода.

Измерете с точност до 0,1 см.

Измерете само веднъж и запишете.

Измерване на обиколката на талията

Какви са ограниченията при използването на обиколката на талията като инструмент за оценка на наднорменото тегло/затлъстяването? (WHO 2008)

Ограниченията на WC са подобни на тези, срещани при BMI:

 • Има значителни различия в зависимост от възрастта, пола и етническата принадлежност.
 • С увеличаването на обиколката на талията се увеличава връзката със съпътстващите заболявания; тези стойности не са валидирани за способността им да предсказват заболяване.
 • Количеството висцерална мазнина, което увеличава риска от заболяване, е различно в различните популации.

ИТМ и обиколката на талията са най-полезните инструменти за скрининг за наднормено тегло и затлъстяване. Други измервания, които предоставят по-прецизно определяне на телесния състав и разпределението на телесните мазнини, могат да се използват за осигуряване на по-значими клинични оценки, като дебелина на кожната гънка на трицепса, анализ на биоелектрическия импеданс и ядрено-магнитен резонанс (въпреки че всеки от тези методи също има ограничения).

Значение на резултатите

Коронарният здравен риск се основава както на ИТМ, така и на обиколката на талията, като се използват следните степени на затлъстяване (NICE 2005).

 • Здравословно тегло ИТМ= 18,5 до 24,9
 • Наднормено тегло ИТМ= 25 до 29,9
 • Затлъстяване 1-ва степен ИТМ= 30 до 34,9
 • Затлъстяване 2-ра степен ИТМ 35 до 39,9
 • Затлъстяване 3-та степен ИТМ 40 или повече
ИТМ Класификация Ниска обиколка на талията Висока обиколка на талията Много висока обиколка на талията
Мъже < 94 см

Жени < 80см

Мъже 94-102 см

Жени 80-88 см

Мъже > 102 см

Жени > 88 см

Наднормено тегло Неувеличен риск от ССЗ Увеличен риск от ССЗ Висок риск от ССЗ
Затлъстяване 1-ва степен Увеличен риск от ССЗ Висок риск от ССЗ Много висок риск от ССЗ

*ССЗ- сърдечно-съдови заболявания
** Резултатите са базирани на популация, живуща във Великобритания и Ирландия

Референции:

Health Canada. Canadian guidelines for body weight classification in adults. 2003 [cited 2013 Dec 10]. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/healthy-weights/canadian-guidelines-body-weight-classification-adults.html

Lau DC, Douketis JD, Morrison KM, Hramiak IM, Sharma AM, Ur E; Obesity Canada Clinical Practice Guidelines Expert Panel. 2006 Canadian clinical practice guidelines on the management and prevention of obesity in adults and children. CMAJ. 2007 [cited 2013 Dec 10];176(8):S1-13. Available from:  www.cmaj.ca/cgi/content/full/176/8/S1/DC1

World Health Organization. Steps manual: section 3 guide to physical measurements (Step 2). 2008 Dec 12 [cited 2013 Dec 10]. Link not available.

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Obesity guidance on the prevention, identification, assessment and management of overweight and obesity in adults and children. December 2005 [cited 2013 Dec 10]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22497033