Индекс на
телесната маса

Бележки:

Индексът на телесна маса (ИТМ) не трябва да се използва за оценка на:

  • Мускулести спортисти
  • Хора над 18-годишна възраст, които не са достигнали пълен растеж
  • Бременни или кърмещи жени
  • Възрастни над 65 години

Какво е ИТМ?

Индексът на телесната маса на човек или ИТМ му помага да провери дали теглото му е в нормални граници спрямо височината. Ако човек тежи по-малко или повече от препоръчителното тегло за височината си, това може да доведе до здравословни проблеми в бъдеще. Въпреки че ИТМ не е единственият фактор, който хората трябва да имат предвид, докато работят върху своето здраве, той е добра отправна точка. За да разберете какъв е вашият ИТМ, трябва да знаете височината и теглото си.

Ето таблица, която ще ви помогне да разберете колко е вашия ИТМ.

Индекс на телесната маса (ИТМ)
  • Поднормено тегло – ИТМ под 18,5
  • Нормално тегло – ИТМ между 18,5 и 24
  • Наднормено тегло – ИТМ между 25 и 29,9
  • Затлъстяване – ИТМ над 30

Референции:

HDFCLIFE, 2023. BMI Calculator. [online]. US: HDFCLife. Available from: https://www.hdfclife.com/financial-tools-calculators/bmi-calculator [Accessed 9 March 2023].